The Mother แม่IMDb
5.0
Year
Country

Genres
ครอบครัวชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง ของนาย "สมเกียร์ติ บุญมั่น" เป็นครอบครัวฐานะปานกลาง และเป็นครอบครัวอันอบอุ่น ที่มีสมาชิกอยู่กันครบ พ่อ แม่ ลูกอีก 4 คน โดยมี ด.ช. ชาญชัย เป็นพี่ชายคนโต วัย 12 ขวบ ด.ช. ชิตชาติ เป็นน้องชายคนที่สอง วัย 10 ขวบ ส่วนน้องคนที่สามเป็นหญิงที่ซุกซน น่ารัก วัย 8 ขวบ ชื่อ วาดตะวัน และคนสุดท้อง ด.ญ. ขวัญเดือน ซึ่งมี หน้าตาน่ารักแต่ขาพิการข้างซ้าย ทั้งหมดอยู่ในความดูแลเอาใจใส่อย่างทะนุถนอมจากแม่หวาน แม่ผู้ประเสริฐที่คอยพร่ำสอนลูกทุกคนให้เป็นคนดี เป็นคนที่สังคมยอมรับ มีความอุตสาหะ หมั่นเพียร จนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุด
7.9
2014

The Teacher's Diary คิดถึงวิทยา

4.0
2003

Duk dum dui ดึก ดำ ดึ๋ย

4.1
2015

Prom Ma Jan พรหมจรรย์ สวยพันธุ์สยอง

5.7
2010

Tukky ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ