Code Name: Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน


สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมาย ที่พวกเขาต้องเก็บ โอซามา บิน ลาเด็น บุคคลที่อันตรายและทรงอำนาจที่สุดคนนึง