The Star คืนมหัศจรรย์แห่งดวงดาวIMDb
5.8
Year
Country


DirectorThe Star คืนมหัศจรรย์แห่งดวงดาว เรื่องราวของเจ้าลาตัวน้อยแต่จิตใจกล้าหาญและเพื่อนสรรพสัตว์ของเขาที่จะกลายเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้ในค่ำคืนวันคริสต์มาส