Separation City รักมันเก่า ต้องเร้าใหม่IMDb
5.8
Year
2009
Country
New Zealand

Genres
Comedy, Drama, Romance

Director
Paul Middleditch

Writers
Tom Scott

Stars
Joel Edgerton, Rhona Mitra, Danielle Cormack

หลังจากคู่สามี-ภรรยามีบุตรด้วยกันแล้วสองคน พวกเขาก็รู้สึกเบื่อและถึงจุดอิ่มตัวของความรัก เขาเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับสาวแม่ลูกอ่อนอีกคนที่กำลังมีชีวิตคู่ที่ระหองระแหงเช่นกัน เรื่องราวความรักครั้งนี้มันจะจบเช่นไร