Sema the Warrior of Ayudthaya ขุนศึกIMDb
6.5
Year
Country

Genres
หนึ่ง....จากลูกช่างตีดาบสู่ขุนศึกพิทักษ์องค์มหาราชา
หนึ่ง....นักรบอหังการ ผู้เกรียงไกรแห่งหน่วยทะลวงฟัน
พวกเขากำลังเดินทางสู่ความหมายของ...ขุนศึก
เมื่อหนึ่งในองค์รักษ์พิทักษ์องค์สมเด็จพระนเรศวรต้องถวายตัวเป็นราชพลีเสียชีวิตลงในกาลหนึ่งที่นักฆ่าจากหงสาคิดเข้าปลงพระชนม์
เหตุนั้นสงครามกำลังจะอุบัติขึ้น เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพสู่แผ่นดินแม่ และมีคำสั่งออกตามหาผู้มีฝีมือและบารมี
คู่ควรแก่การมาทดแทนจาตุรงคบาทที่ตายไป เรื่องราว......ของการพลิกโชคชะตาชีวิต ของ เสมา ชายช่างตีดาบธรรมดาๆ คนหนึ่ง
ที่ต้องเผชิญอุปสรรคจากความยากไร้ และหนี้สินที่บิดาเป็นผู้ก่อ เขาทิ้งเชิงดาบขั้นเอกอุที่ร่ำเรียนเพื่อหวังปลดหนี้ให้พ่อ แต่เหมือน
โชคชะตาขีดเส้นให้เขาเป็นอริกับอีกหนึ่งนักรบนาม หมู่ขัน หัวหมู่ทะลวงฟันแห่งอโยธยา...ทั้งคู่ไม่เพียงแต่เป็นคู่ต่อสู้ในเชิงดาบ เท่านั้น
ยังเป็นคู่แข่งทางด้านความรักกับแม่หญิงเรไรบุตรีของขุนนางชั้นสูง เสมาจะครอบครองหญิงงามในดวงใจ และต่อสู้ในเส้นทางสู่การเป็น
จาตุรงคบาทนักรบประกบฝีเท้าช้างแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้หรือไม่