School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่าIMDb
5.6
Year
Country

Genres
ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มนักเรียน ม.ปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในช่วงเก็บตัวโค้งสุดท้ายของวงโยธวาทิต เมื่อกิจกรรมในยามค่ำคืนของพวกเขาคือ การล้อมวงเล่าเรื่องผีที่เล่าต่อกันมาของโรงเรียน และจบลงที่การลองของ เรื่องราวระทึกขวัญจึงเกิดขึ้น ตามเรื่องราวสยองขวัญทั้ง 3 เรื่อง ที่พวกเขาได้ดำเนินรอยตาม…
6.9
2009

The Happiness of Kati ความสุขของกะทิ

3.8
2004

Lizard Woman ตุ๊กแกผี

5.0
1995

Somsri Program D สมศรี 422R โปรแกรม D ปีนี้มีน้อง

7.1
2007

King Naresuan 2 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ประกาศอิสรภาพ