Panya Raenu ปัญญา เรณู 1IMDb
6.5
Year
Country

Genres
ปัญญา เรณู ภาพยนตร์สะท้อนกลิ่นอายวัฒนธรรม และวิธีชีวิตของชาวอีสาน ผ่านความน่ารัก สดใสของกลุ่มเด็กนักเรียนบ้านโคกสะอาด ที่มุ่งมั่น สามัคคีในการแข่งขันโปงลางเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอ