Otherlife อะไรจริงอะไรไม่จริงIMDb
6.3
Year


Directorเล่าเรื่องของเรน น้องชายเธอจาเร็ดถูกหินกระแทกหัวตอนดำน้ำ ทำให้ตอนนี้สมองเขาตาย เรนพยายามช่วยจาเร็ดจากอาการดังกล่าว เธอคิดค้นซอฟต์แวร์ชีวภาพ (Biological Software)ขึ้นมา หวังว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนความทรงจำของจาเร็ด และช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้
5.4
2016

Gods of Egypt สงครามเทวดา

6.9
2003

Peter Pan ปีเตอร์ แพน

5.8
2016

Killing Ground แดนระยำ

5.6
2016

Science Fiction Volume One: The Osiris Child โคตรคนผ่าจักรวาล