Mother's day แม่ก็คือแม่IMDb
5.6
Year
2016
Country
USA

Genres
Comedy, Drama

Director
Garry Marshall

Writers
Anya Kochoff, Matthew Walker

Stars
Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts

Mother's day แม่ก็คือแม่ เรื่องเล่าระหว่างโชคชะตาที่นำพาชาย-หญิงทั้ง5คน ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่เป็นพ่อ แม่ ลูก และต่างก็มีเรื่องราวอันโหดร้ายมาก่อน จนมาพบและมีความสัมพันธ์กันกลายเป็นไมตรีที่แสนอบอุ่น