Momentum สวยล้างโคตร

เรื่องราวของนักโจรกรรมสาวเธอคือ อเล็กซ์ ที่หวังว่านี่คือภารกิจสุดท้ายร่วมกับชายหนึ่งที่เธอรู้จัก เป้าหมายของชีวิตคือการล้างมือจากวงการเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป และภารกิจคือการโจรกรรมเพชรที่ล้ำค่า ก่อนที่เธอจะพบว่าแผนการดังกล่าวมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากล อเล็กซ์ตกที่นั่งลำบากเมื่อเธอกลับถูกหักหลังและถูกไล่ฆ่าเพื่อปิดปากเธอ แต่เธอรอดมาได้ เธอจำเป็นต้องเก็บตัวสักพัก ก่อนที่เธอจะกลับมาเพื่อสะสางสิ่งที่ค้างคาให้สิ้นซาก