Mo8 มอ 8IMDb
5.0
Year
Country

Genres
ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2500 การศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดตั้งโรงเรียนสหศึกษาเป็นแห่งแรกโดยโรงเรียนหญิงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องคือโรงเรียนดรุณีศึกษา โรงเรียนสตรีที่ชนะเลิศรางวัล โรงเรียนสตรีดีเด่น ติดต่อกันมาถึง25ปีส่วนโรงเรียนชายที่ได้รับเลือกคือโรงเรียนอักษรศิลป์โรงเรียนที่ได้ชื่อว่า เรียนดี กีฬาเด่น ครูบุญรอดครูใหญ่โรงเรียนดรุณีศึกษามอบหมายให้ครูสมปัติครูสาวจอมเฮี้ยบและครูเกษร ครูสาวเรียบร้อยแสนหวานสองศิษย์คนโปรดเป็นผู้คัดเลือกและควบคุมนักเรียนหญิง15 คนที่ดีที่สุดในโรงเรียนทั้งด้านการเรียนและความเป็นกุลสตรีงามทั้งกายงามทั้งมารยาทเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ โดยให้ครูสมปัติไปเป็นครูประจำชั้นส่วนครูเกษรให้ไปดูแลเรื่องมารยาทก่อนไปครูบุญรอดอบรมและย้ำเน้นเรื่องความเป็นกุลสตรี และความมีคุณค่าของผู้หญิง อย่าให้เสียชื่อโรงเรียนที่สร้างสมมายาวนาน ครูสมปัติยืนยันหนักแน่นถึงความมั่นใจกับนักเรียนหญิงที่คัดเลือกเอาไว้และเรียกกลุ่มนี้ว่า ดอกไม้เหล็ก
7.9
2015

Freelance ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ

6.5
2003

Sema the Warrior of Ayudthaya ขุนศึก

5.0
1995

Somsri Program D สมศรี 422R โปรแกรม D ปีนี้มีน้อง

3.7
2012

Spicy Beautyqueen of Bangkok 2 ปล้นนะยะ 2 อั๊ยยยย่ะ