Ghost station โกยเถอะเกย์IMDb
4.3
Year
Country

Genres
เรื่องราวของเกย์คู่หนึ่ง คือ ใหญ่ และ อู๊ด ทั้งคู่ตัดสินใจมาซื้อปั๊มร้างในที่แห่งหนึ่ง เพื่อเป็นที่รักกันตราบชั่วฟ้าดินสลาย แต่อี๊ดคิดที่จะกำจัดใหญ่ โดยการเปลี่ยนปั๊มนี้ให้เป็นหลุมศพของใหญ่ เรื่องราวในปั๊มร้างจึงเกิดขึ้น