Equity ผู้ถือหุ้นIMDb
5.5
Year
Country

Genres

DirectorEquity ผู้ถือหุ้น เป็นเรื่องราวของเงิน ความเสี่ยงในหุ้น และการคอรัปชั่น!
6.2
2016

Before I Wake ตื่นแล้วเป็น หลับแล้วตาย

6.1
2014

A Million Ways to Die in the West สะเหล่อไม่แอ๊บ แสบได้โล่ห์

6.2
2016

Colossal คอลอสซาน ทั้งจักรวาลเป็นของเธอ

6.1
2013

Hansel and Gretel: Witch Hunters นักล่าแม่มดพันธุ์ดิบ