5.2

Legion สงครามเทวาล้างนรก

5.6

Horsemen อำมหิต 4 สะท้าน

7.4

Frequency เจาะเวลาผ่าความถี่ฆ่า

4.9

Cold Creek Manor ทวงเลือดคฤหาสน์ฝังแค้น