7.9

The Bourne Identity ล่าจารชนยอดคนอันตราย 1

7.1

The Kingdom ยุทธการเดือดล่าข้ามแผ่นดิน

7.0

Demolition ขอเทใจให้อีกครั้ง

6.8

Cars 3 สี่ล้อซิ่ง ชิงบัลลังก์แชมป์