The Bucket List คู่เกลอ กวนไม่เสร็จIMDb
7.4
Year
Country


Director

Writers


ชายใกล้ตายสองคนหนีออกจากวอร์ดมะเร็ง เพราะมีแผนจะไปใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงให้สะใจกันก่อนตาย