Arahant Summer อรหันต์ซัมเมอร์IMDb
5.0
Year
Country

Genres
เรื่องของการบวชเณรฤดูร้อน ที่เด็กๆ ถูกพ่อแม่จับบวช นั่นทำให้เด็กทะโมนต่างพ่อต่างแม่จำนวนหนึ่ง ต้องมาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้ธรรมะ โดยมี หลวงพี่ใบบุญ (ตูน-ธัชพล) หลวงพี่สุดหล่อ ขี้อาย มาดเคร่ง รับหน้าที่พระอาจารย์คอยสอนเด็กๆ หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในวัด ทำให้ซัมเมอร์นี้ เป็นฤดูร้อนที่ทั้ง พระ เณร และพ่อแม่ของเด็กๆ กลุ่มหนึ่งได้เรียนรู้ ธรรมะแห่งชีวิต ไปพร้อมๆ กัน