6.2

Colossal คอลอสซาน ทั้งจักรวาลเป็นของเธอ

6.9

The Devil Wears Prada นางมารสวมปราด้า

5.5

HAVOC วัยร้าย วัยร้อน

6.5

Get Smart พยัคฆ์ฉลาด เก็กไม่เลิก