Life สายพันธุ์มฤตยู

ลูกเรือ 6 คน ของสถานีอวกาศนานาชาติที่อยู่ในจุดเปลี่ยนของ การค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เมื่อมีการค้นพบหลักฐานและร่องรอยของ “ชีวิต” บนดาวอังคาร ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และ “มัน” จะโชว์ให้เห็นถึงสติปัญญาอันล้ำลึก ที่แฝงด้วยอันตรายยิ่งกว่าที่คาดคิด..