Kingsglaive: Final Fantasy XV ไฟนอล แฟนตาซี 15 สงครามแห่งราชันย์

เนื้อหากล่าวถึงอาณาจักรแห่งมนตรา “ลูซิส” (Lucis) อันเป็นดินแดนที่ครอบครองพลังแห่งคริสตัล ได้ถูกรุกรานจากอำนาจนอกขอบขัณฑสีมาอย่างจักรวรรดิแห่งจักรกล “นิฟเฟอไฮม์” (Niflheim) ที่ได้ทำสงครามเพื่อขยายดินแดนของตน โดยกองทหารฝีมือกล้าของอาณาจักรลูซิสที่มีชื่อว่า “คิงส์เกรฟ”(Kingsglaive) ได้ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองของตนอย่างสุดความสามารถ ในช่วงเวลาของสงครามที่ประทุขึ้นมาอย่างยาวนาน… จักรวรรดินิฟเฟอไฮม์ได้ส่งทูตตัวแทนมาเจรจายุติศึกกับทางราชา “รีกิส ลูซิส” (Regis Lucis) เจ้านครอาณาจักรแห่งมนตราให้ยอมร่วมลงนาม ซึ่งในการลงนามยุติศึกในครั้งนี้มี “เจ้าหญิงลูน่าเฟรย่า” (Lunafreya) อดีตเจ้าหญิงแห่งอาณาจักร “เทเนไบน์” (Tenebrae) นครรัฐใต้อาณัติของจักรวรรดินิฟเฟอไฮม์ที่ได้เดินทางมาเพื่อหมั้นหมายกับ “เจ้าชายน็อคติส” (Noctis) เพื่อให้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของทั้งสองอาณาจักรนี้
ทว่าแท้จริงแล้วนั้นกลับมีแผนการร้ายบางอย่างซ่อนอยู่?