Doraemon The Movie: ตำนานสุริยกษัตริย์ ตอนที่ 21

โดราเอมอนได้ใช้ "อุปกรณ์เวทีสารพัดนึก" เพื่อให้พวกโนบิตะได้ซ้อมแสดงละครเวทีโรงเรียนก่อนถึงวันแสดง แต่ทว่าเกิดขัดแย้งกันเองจึงเลิกซ้อมไป แต่ไจแอนท์เอาอุปกรณ์เวทีสารพัดนึกไปด้วย โดราเอมอนจึงใช้ช่องกาลเวลากับโมจิดักกาลเวลาเพี่อเอาของวิเศษคืน แต่เกิดเหตุขัดข้องทำให้ช่องกาลเวลาไปโผล่ที่ "อาณาจักรยามานะ" ทำให้โนบิตะได้พบกับเจ้าชายทีโอ (ที่หน้าตาเหมือนโนบิตะมากจนแทบจะแยกไม่ออก) ทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะสลับตัวกัน ให้โนบิตะไปเป็นทีโอ ส่วนทีโอไปเป็นโนบิตะ